شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+

تماس با ما

موقعیت ما

آدرس ما

تهران

دفتر تهران: خیابان ولی عصر، روبروی مسجد بلال، پلاک ۲۷۶۱، واحد ۴۲ و ۴۳
کارخانه: آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله، فاز ۲، صنعت ۲


۴۴۲۰۴۲۰۳-۶ (۱۱) ۹۸+

۲۶۲۹۰۵۶۳ (۲۱) ۹۸+

۴۴۲۰۴۲۶۴ (۱۱) ۹۸+

شنبه تا چهارشنبه : ۱۷-۸

پنج شنبه : ۱۲:۳۰-۸


INFO@garmaelectric.ir

www.garmaelectric.ir