شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+

مطالعه امکان سنجی

ما در گرما الکتریک برای پشتیبانی از مشتریانمان جهت گرفتن تصمیمی درست، با ارزیابی درخواست شما بررسی های لازم را برای پاسخ به سوالاتی از قبیل انتخاب استراتژیک موقعیت پروژه، هزینه های سرمایه گذاری و برآورد هزینه های عملیاتی ، سودآور بودن و ... انجام می دهیم تا مشتری آگاهانه و با اطمینان خاطر بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری بگیرد.

  • مطالعه امکان سنجی||||100||||مطالعه امکان سنجی