شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook

مطالعه امکان سنجی

ما در گرما الکتریک برای پشتیبانی از مشتریانمان جهت گرفتن تصمیمی درست، با ارزیابی درخواست شما بررسی های لازم را برای پاسخ به سوالاتی از قبیل انتخاب استراتژیک موقعیت پروژه، هزینه های سرمایه گذاری و برآورد هزینه های عملیاتی ، سودآور بودن و ... انجام می دهیم تا مشتری آگاهانه و با اطمینان خاطر بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری بگیرد.

  • مطالعه امکان سنجی||||100||||مطالعه امکان سنجی