شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+

اکسترودرها

تکنولوژی پیشرفته تولید خوراک

اکسترودرهای اندریتز ارائه کننده آخرین تکنولوژی های تولید پرتقاضاترین خوراک اکسترود در صنعت خوراک آبزیان و غذای حیوانات خانگی هستند.

ویژگی ها اکسترود
  • کنترل پخت نشاسته
  • کنترل تراکم مواد
  • انعطاف پذیری مواد اولیه
  • مزایای غذایی
  • یکنواختی مطلوب در محصول
  • ظاهر بصری منحصر به فرد
ای سی اس

سیستم کنترل انبساط ای سی اس، دقت و کیفیت سرعت غرق شدن را مستقل از فرمولاسیون، کیفیت مواد اولیه و مهارت متصدی، کنترل می‌کند.
سیستم کنترل انبساط اس سی اس تراکم مواد اکسترود شده را به صورت جداگانه از اکسترودر کنترل می‌کند. تراکم محصول مجدداً توسط این سیستم – با هر ویژگی که در فرآیند اکسترود مورد استفاده قرار گرفته - کنترل می‌شود.

فلکسیتکس

سیستم فلکسیتکس پخت نشاسته را در فرآیند اکسترود، کنترل می‌کند. تراکم مورد نیاز محصول با استفاده از کنترل آنلاین SME، حفظ می‌شود.